Samen publiceren

 

Samen publiceren is een andere benadering van het uitgeefproces die alternatieven probeert aan te reiken voor de traditionele gang van zaken waarbij de schrijver schrijft, de uitgever uitgeeft en de boekhandelaar verkoopt. Als die samenwerking in harmonie verloopt is er weinig aan de hand en moeten we vooral zo doorgaan. Maar vaak ontstaat er frictie in de keten tussen de auteur en de lezer en vaak gaat het daarbij over (de verdeling van het) geld.

Aan een auteur is moeilijk uit te leggen waarom hij maar 10% overhoudt aan de verkoop van zijn boeken. En dat een uitgever ook niet of nauwelijks meer kan betalen aan royalty omdat de overige kosten zo hoog zijn is ook zoiets waar weinig mensen bij stilstaan. Het merendeel van de kosten gaat doorgaans naar de verkoop en distributie en het zou dus, zowel voor de auteur als voor de uitgever, een goede zaak zijn als het wat evenwichtiger, en dus anders, zou kunnen. Auteur en uitgever hebben hier heel duidelijk een gemeenschappelijk belang. 

Bij het publiceren van een boek, of een andere "drager" zoals een e-boek, zijn er twee extreme modellen. Het eerste, en nog steeds meest gebruikelijke, model is dat waarbij de auteur alleen het manuscript levert en verder alles aan de uitgever overlaat. Het andere uiterste is dat de auteur alles zelf doet. Het verschil is dat hij of zij in het eerste geval genoegen moet nemen met 10% royalty (soms iets meer) en in het tweede geval de volledige opbrengst overhoudt. Daarvan moeten natuurlijk wel alle kosten betaald worden, maar desondanks lijkt dit een lucratieve optie. De vraag is of dit wel zo is, want bij het uitgeven van een boek komt wel wat meer kijken dan een kaft om een stapeltje papier vouwen.

Het model waar we bij Samen publiceren van uitgaan ligt tussen beide extremen in. Het principe is dat de auteur zoveel mogelijk zelf doet en alleen waar nodig de hulp van collega's of specialisten inroept. Deze site is opgezet als een forum (markt) en bedoeld om informatie te geven en betrokken partijen bij elkaar te brengen. Uiteindelijk is het doel dat alle gepubliceerde titels1 voor iedereen beschikbaar komen en dat kwaliteit weer gaat prevaleren boven kwantiteit. Dat is een lange weg, maar iedere reis begint met een eerste stap2. Ga naar de markt, kijk waar je heen wilt en zet die eerste stap. Door je aan te sluiten bij dit initiatief, als auteur, professional in de uitgeefsector of boekenlezer, help je mee om de dominantie van grote marktpartijen (uitgeefconcerns, boekhandelsketens e.d.) een beetje in te perken en kansen te creëren voor iedereen die deel uitmaakt van de keten tussen auteur en lezer. 

  1. Wist u dat het ISBN register meer dan 1,2 miljoen titels bevat?
  2. De eerste stap is inmiddels gezet met de oprichting van de Titelbank door de gezamenlijke uitgevers. Kijk hier voor de stand van zaken.

Marten Nubé

Marten Nubé
Uitgeverij Digitalis